Výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie zákazníka

Obrábanie kovov,
zákazková výroba

Certifikáty

Duálne vzdelávanie

K+K INDUSTRY

Profil spoločnosti

K+K INDUSTRY, s.r.o. je rodinná firma založená 20.02. 2013 zo sídlom na Myjave. Založená na základe dlhoročnej tradície v našom regióne na ktorú sme nadviazali. Našou výhodou je bezprostredný kontakt majiteľa firmy so zákazníkom, vďaka čomu sme schopní rýchlo a individuálne reagovať na požiadavky našich zákazníkov a flexibilne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu.
Vyrábame pre

K+K INDUSTRY

Výroba

Výroba je zameraná na trieskové opracovanie súčiastok z kovov, z tyčových materiálov ako šesťhranné rúry a tyče, guľatiny, rúry a opracovanie výkovkov a odliatkov.

Opracúvame šesťhranné rúry, guľatiny a rúry, taktiež opracovanie výkovkov a odliatkov  zo železa, mosadze a hliníka.

Výroba súčiastok na jednovretenových automatoch

Výroba súčiastok na šesťvretenových automatoch

Obrábanie výkovkov a odliatkov na jednoúčelových zariadeniach

Výroba súčiastok na CNC

Dokončovanie výrobkov sústružením, vŕtaním, frézovaním, omieľaním a odmasťovaním

Lisovanie plastov

K+K INDUSTRY

HLAVNé čINNOSTI VýROBY

Výroba je zameraná na trieskové opracovanie súčiastok z kovov, z tyčových materiálov ako šesťhranné rúry a tyče, guľatiny, rúry a opracovanie výkovkov a odliatkov. 

V prípade potreby vieme zabezpečiť povrchové úpravy (niklovanie, zinkovanie, chrómovanie, medenie, morenie..)

K+K INDUSTRY

Strojový park

Naše technológie sú aj napriek svojmu veku často krát v produktivite neprekonateľné.

Jednovretenové automaty:

Jednovretenový automat A-20, A-20B
Jednovretenový automat A-40, A-40 CA
Jednovretenový automat I-60

Šesťvertenové automaty:

Šesťvretenový automat SCHUTTE-18
Šesťvretenový automat AN 25
Šesťvretenový automat SCHUTTE-26
Šesťvretenový automat AN 40

Gnutti – stroje na o
pracovanie výkovkov a odliatkov:

Gnutti FMF 6-125
Gnutti FMF 6M-125

Dokončovacie stroje a zariadenia:

Hrotový sústruh SV-18
Revolverový sústruh RT-26
Stojanové vŕtačky
Frézka HURTH
Páková fréza FHJ
Vibračné omieľacie zariadenie (Spiratron)
Ultrazvuková čistička UZU POW 147
Zariadenie na odihlovanie súčiastok po opracovaní

Lisy

STORK 250
STORK 440

K+K INDUSTRY

Certifikáty

Spoločnosť K+K Industry, s. r. o. disponuje certifikátmi v systéme menežérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 ISO 9001:2016

K+K INDUSTRY

Duálne vzdelávanie

V rámci duálneho vzdelávania spolupracuje so Strednou priemyselnou školou Myjava.